Chirec Chirec Chirec Chirec Chirec Chirec Chirec Chirec Chirec Chirec Chirec

De multidisciplinaire centra

Multiple Sclerosis Kliniek

Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een inflammatoire en degeneratieve neurologische aandoening van het centrale zenuwstelsel.

In het algemeen duiken de eerste tekenen van de ziekte op tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar. Hoewel bepaalde risicofactoren gekend zijn, blijft de oorzaak nog onbekend.

Men schat het aantal MS-patiënten in België op meer dan 10.000.

 

Waarom een MS-Kliniek ?

Het team

Onze waarden

Ons aanbod van diensten

Contactgegevens

Onze dokters en paramedici

 

Waarom een MS-Kliniek?

Volgens de aanbevelingen van de Europese Academie voor Neurologie vereist de behandeling van MS-patiënten een specifieke en pluridisciplinaire aanpak in gespecialiseerde centra, en dit omwille van de complexiteit van de aandoening en de behandelingen ervoor.

Wij zijn inderdaad van mening dat MS-patiënten toegang moeten hebben tot (para)medische zorg die regelmatig moet worden aangespast en bijzonder specifiek is.

Om aan deze vraag te voldoen, stellen wij een gespecialiseerde dienst immunotherapie voor, die heel actief is en patiënten een kader biedt dat een globale aanpak van fysieke, psychologische en cognitieve aspecten van hun ziekte waarborgt.

 

Binnen de MS-Kliniek bieden wij onze patiënten een gepersonaliseerde aanpak aan en dit volgens de volgende belangrijke principes:

 • Een vroegtijdige diagnose bevorderen
 • Op het juiste moment patiënten toegang bieden tot alle bestaande therapieën
 • De beste therapeutische strategieën uitkiezen
 • De patiënt staat centraal en hem/haar betrekken bij de aanpak van zijn/haar ziekte
 • Met de klemtoon op informatie, de ondersteuning en de omkadering
 • Een nauwe monitoring aanbieden en de risico's die inherent zijn aan immunotherapieën tot een minimum beperken
 • Op een nauwgezette manier de effectiviteit van de voorgeschreven behandelingen evalueren
 • De farmacovigilantie bewaken
 • Een continue follow-up verzekeren
 • Helpen om dagdagelijks met de ziekte om te gaan
 • Uitgestippelde zorgtrajecten met gespecialiseerde zorgverstrekkers in het leven roepen
 • De integratie van competenties
 • De toegang tot externe administratieve en sociale hulp bevorderen
 • De professionele of sociale integratie verbeteren met als bedoeling fysiek, psychologisch en cognitief comfort.

 

 Het team

Het multidisciplinaire team bestaat uit neurologen, psychologen, seksuologen, kinesitherapeuten, uro-gynaeco-kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen.

Dit team biedt een globale aanpak voor patiënten die zich in de meest vroegtijdige tot meest gevorderde stadia bevinden.

Het gaat hier over een heus zorgtraject vanaf de diagnostiek tot de revalidatie, via een heel actieve dienst immunotherapie. Elke patiënt is uniek en vraagt om een specifieke en gepersonaliseerde aanpak.

 

Het multidisciplinaire team

 • Dr. Mathieu VOKAER - Directeur van de MS-Kliniek
 • Coralie DELADRIERE - Coördinator

Edith Cavell Ziekenhuis

 • Dr. Mathieu VOKAER - Neuroloog
 • Coralie DELADRIERE - Referentiepsychologe en seksuologe MS
 • Pr. Jean-Michel GUERIT - Neuroloog, diensthoofd van het elektrofysiologische laboratorium
 • Véronique VAN DE GUCHT - Kinesitherapeute
 • Jean-Christophe GHELLYNCK - Kinesitherapeute
 • Catherine BACHO - Kinesitherapeut, gespecialiseerd in perianale revalidatie
 • Amandine MAGOS - Sociaal assistente
 • Dr. Nathalie BILTIAU - Arts-specialist in de fysieke geneeskunde en revalidatie

 Park Leopold Ziekenhuis

 • Dr. Dominique BOUCQUEY - Neuroloog
 • Dr. Anne DEPRE - Neuroloog
 • Dr. Donatienne VEROUGSTRAETE - Neuroloog
 • Dr. Antonio HERNANDEZ-DUARTE - Neuroloog
 • Vinciane DEVRESSE - Kinesitherapeut
 • Perdo LUPI - Kinesitherapeut
 • C. PETERMANS - Ergotherapeut

 

Onze waarden

Onze fundamentele waarden zijn:

 • De gepersonaliseerde geneeskunde en de geïndividualiseerde aanpak
 • Een uitmuntende dagdagelijkse klinische praktijk
 • De kwalitatieve interacties met de patiënten, hun begeleiders en hun doorverwijzende artsen
 • Voor alle patiënten de toegang tot de beste zorg, verstrekt op het juiste moment en door de juiste zorgverstrekkers
 • De voortdurende integratie van de nieuwste wetenschappelijke aanbevelingen en een constante update van de protocollen voor de aanpak van de ziekte
 • Team- en samenwerkingsgeest

 

 Ons aanbod van diensten binnen Chirec

Vandaag zijn de diensten nog op de verschillende ziekenhuissites actief, maar binnenkort worden deze op de Delta-site gecentraliseerd.

De MS-kliniek biedt een gegroepeerde en geïnegreerde aanpak aan die alle gespecialiseerde zorgverstrekkers volgen.

 • Neurologie (MS-expertise gevalideerd volgens de RIZIV-criteria)
 • Toegang tot alle immunotherapieën die in België beschikbaar zijn
 • Neurofysiologie
 • Psychologie (met expertise in de psychopathologie van neurologische aandoeningen)
 • Seksuologie
 • Aanpak van intraveneuze behandelingen in de dagkliniek
 • Ambulante kinesitherapie
 • Ziekenhuisrevalidatie

Naast de aanpak door de MS-kliniek zijn er eveneens activiteiten die (op dit ogenblik enkel in het Frans) voor de patiënten en hun omgeving worden georganiseerd:

 

Contactgegevens

Gespecialiseerde MS-consultaties (neurologie, psychologie, seksuologie)

Edith Cavell Ziekenhuis - Gebouw C - Gelijkvloers (zijde Generaal Lotzstraat)

T : +32 2 434 42 80

EEG, EMG, geëvoceerde potentialen

Edith Cavell Ziekenhuis - Gebouw C - Gelijkvloers (zijde Generaal Lotzstraat)

T : +32 2 434 42 80
Kinesitherapeuten, gespecialiseerd in MS en hydrotherapie

Edith Cavell Ziekenhuis - Gebouw B - Gelijkvloers (Ingang via Generaal Lotzstraat, links)

T : +32 2 434 46 38

Sociaal assistent T : +32 2 434 62 19
Dienst revalidatie

Edith Cavell Ziekenhuis - 6de verdieping

T : +32 2 434 42 40 (onthaal consultaties)

T : +32 2 434 46 71 (hospitalisatie)

Apotheek T : +32 2 434 47 78