Preventieve Maatregelen - Coronavirus - covid 19

Meer info

Voortgezette en palliatieve zorgen

Binnen de verschillende sites, wordt de palliatieve zorg georganiseerd in de vorm van mobiele multidisciplinaire teams in het ziekenhuis, bestaande uit arts, verpleegkundige en psycholoog.

CHIREC is lid van het Brusselse platform voor palliatieve zorg (Palliabru) en de Brusselse Federatie Palliatieve Zorg.

Er is ook een dienst voor continue zorg beschikbaar in het St-Anna St-Remi Ziekenhuis.

Contact & consultaties

Ziekenhuis Contactinformatie
Delta Ziekenhuis V +32 2 434 17 48
Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis V +32 2 434 32 93 Weg 26
Ziekenhuis Braine l'Alleud-Waterloo V +32 2 434 70 85
Basiliek Ziekenhuis X /
Medisch Centrum Edith Cavell X /
Medisch Centrum Park Leopold X /
Medisch Centrum Europa-Lambermont X /
City Clinic Louiza X /
Medisch Centrum Jean Monnet X /

Specialisten

Palliatieve zorg in Chirec : vroeg, mobiel en multidisciplinair

De bijzonderheid in CHIREC

De palliatieve zorg eerder in de zorg voor patiënten wordt ingebed, met een tussenfase van voortdurende zorg die de behandelingen tegen de ziekte integreet met behandelingen gericht op comfort, voordat men overgaat tot de exclusieve palliatieve fase.

In deze context is de voortzetting en palliatieve zorg onderdeel van de bredere ondersteunende zorg die appelleert aan verschillende actoren naargelang de behoeften van de patiënt :

 • psychologen
 • diëtisten
 • fysitherapeuten,
 • maatschappelijk werkers
 • esthetische verpleging
 • artsen gespecialiseerd in anesthesie-algologie
 • fysische geneeskunde
 • etc.

Samenwerking met de verwijzende artsen

De samenwerking met de verwijzende artsen is essentieel in de palliatieve zorg. Zij worden regelmatig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en beslissingen over hun opname via rapporten of telefonisch contact en hebben een centrale plaats in de palliatieve thuiszorg. We zijn telefonisch tot hun beschikking bij een verzoek voor een advies over onze patiënten die palliatieve thuiszorg ontvangen.

De palliatieve zorg-teams van CHIREC werken samen met de begeleidende teams van de 2de lijn, en ook met de palliatieve zorg-eenheden, in de Brusselse regio en in andere regio's van het land.

 

Dinest voor continue zorg

Het team voor continue zorg behandelt de symptomen van patiënten met een ernstige en progressieve ziekte. 

Dit ziekenhuisteam is gespecialiseerd in comfortzorg. Voor een hospitalisatie op de dienst continue zorg is de toestemming van een huisarts of een specialist vereist.

 

Wat wij voorstellen

Onze missie is de patiënt en zijn/haar naasten te begeleiden om:

 • Zo goed mogelijk de symptomen te verlichten en de levenskwaliteit te verbeteren;
 • Te ondersteunen en een luisterend oor te bieden;
 • De mogelijkheid te evalueren terug te keren naar huis met de nodige omkadering, of een transfer naar een aangepaste structuur, iedere keer wanneer de toestand van de patiënt is gestabiliseerd.

 

In de praktijk

 • Op de klassieke hospitalisatiedienst geneeskunde/chirurgie van S-C20 op verdieping +2 van het gebouw C route 26.
 • Vier bedden verdeeld over drie eenpersoonskamer en een kamer met twee bedden, voorzien van een toilet met een douche.
 • Voor de patiënten en hun familie is er een woonkamer en een keukenhoek.

 

Modaliteiten voor de ziekenhuisopname

De arts van de patiënt vraagt de opname aan bij de arts van de dienst continue zorg.

Op afspraak kunnen de patiënten van St-Anna St-Remi en van daarbuiten.

De financiële voorwaarden van een opname op de dienst continue zorg zijn dezelfde als die voor een klassieke opname.

 

Referentiepersonen specifiek voor de palliatieve zorg binnen CHIREC

Delta Ziekenhuis

 • Dr. Anne-Marie Parmentier
 • Mevr. Isabelle de Groeve, verpleegkundige

 

St-Anna St-Remi Ziekenhuis

 • Dr. Anne-Marie Parmentier - 02/434.17.48
 • Dr. Simin Sadeghi - 02/434.26.96
 • Mevr. Nathalie Chapeaux, psycholoog
 • Mevr. Nathalie Pétillon, verpleegkundige - 02/434.32.99

 

Braine-l'Alleud - Waterloo Ziekenhuis

 • Dr. Claude Finet
 • Mevr. Aline Pohl, psycholoog