Covid-19: bezoekuren veranderd!

Meer info

Fertiliteit en milieu

Tabak en fertiliteit

Tabak heeft op verschillende vlakken een negatieve impact op de fertiliteit:

Tabak en spermatozoïden

 • Vermindering van de kwaliteitsparameters van sperma.

Tabak en ovariële reserve

 • Vermindering van de ovariële reserve
 • Vroegtijdige menopauze

Tabak en in-vitrofertilisatie (IVF)

 • Minder verkregen eicellen
 • Minder levende geboortes
 • Meer miskramen
 • Meer buitenbaarmoederlijke zwangerschappen

Het aantal mislukkingen met IVF ligt dus veel hoger bij rokende patiëntes.

IVF corrigeert de blootstelling aan tabak niet.

 

Mobiele telefoon en fertiliteit

De impact van de blootstelling aan mobiele telefoons op de spermatozoïden

In vitro- en in vivo studies suggereren een nagtief effect op de spermakwaliteit na de blootstelling van mannen aan mobiele telefoons.

Er zou ook een verband zijn tussen de blootstelling aan mobiele telefoons en een vermindering van 8% van de beweeglijkheid van de spermatozoïden en een vermindering van hun overleving met 9%.

Toch zijn nog meta-analyses nodig om alle gegevens te valideren!

 

Blootstelling aan mobiele telefoons op de vrouwelijke voortplantingscellen

Uit studies blijkt dat bij vrouwen die aan elektromagnetische gloven werden blootgesteld, follikelreserve verminderd is.

 

Miskraamrisico

Studies zouden een verband hebben aangetoond tussen de blootstelling aan een mobiele telefoon en vroegtijdige miskramen.

 

Fertiliteit van onze kinderen en de mobiele telefoon

Het is belangrijk om adolescenten te informeren over de potentiële gevaren van de blootstelling aan mobiele telefoons op hun fertiliteit in de toekomst.

Deze realiteit is nog weinig bekend maar kan schadelijke gevolgen hebben voor onze volgende generaties.

 

Leeftijd en fertiliteit

Omwille van maatschappelijke redenen stijgt in de westerse landen geleidelijk de leeftijd van een eerste zwangerschap.

Tussen 18 en 31 jaar is de fertiliteit echter optimaal en vermindert dan met de tijd.

Deze daling zet zich verder in op de leeftijd van 35 jaar en daalt drastisch rond de leeftijd van 40 jaar.

 

Vermindering van kansen ondanks medische begeleide voortplanting (MBV)

In-vitrofertilisatie (IVF) biedt niet steeds een antwoord op de verminderde kwaliteit van de ovaria.

Met de leeftijd de vrouw dalen de kwaliteit en de hoeveelheid van de eicellenreserve.

 

Obesitas en fertiliteit

Obesitas bij de man

De body mass index (BMI) heeft een impact op de spermakwaliteit.

Obesitas bij de man = vermindering van de kwaliteit van de spermaparameters.

 

Obesitas bij de vrouw

Een te hoog BMI ligt aan de oorsprong van een vermindering van het aantal zwangerschappen door in-vitrofertilisatie, een vermindering van het aantal levende geboortes, een verhoging van het aantal miskramen en er is meer tijd nodig om zwanger te geraken.

 

Endocriene verstoorders en fertiliteit

Wat is een endocriene verstoorder?

Is een exogene stof (of mengsel van stoffen) die de functie van het endocriene systeem verandert en daardoor negatieve effecten heeft op het gezonde organisme, of op de afstammelingen of subpopulatie.

 

Wat zijn de endocriene verstoorders?

In de industrie

 • Dioxines, PolychloorBiphenyl (PCB's)
 • Nonylphenol

In de landbouw

 • Pesticides, insecticides: DDT, Lindaan, Methoxychloor
 • Herbicides, fungicides: Atrazine, Vinclozoline
 • Fyto-oestrogenen: Genisteïne, Coumestrol

In het huis

 • Plastic: Ftalaten
 • Harsen, plastic: Bisphenol A
 • Isolatie: Polybroombiphenyl
 • Cosmetica: Parabenen
 • Contraceptie: synthetische oestrogenen

Wat is de impact van endocriene verstoorders op onze fertiliteit?

Bij mannen:

- Vermindering van de fertiliteit en van de spermakwaliteit met aanzienlijke geografisch variabele factoren.

- Voor het jongetje dat nog moet worden geboren: verhoogd risico van hypospadie, cryptorchidie en testikelkanker. Deze drie elementen vormen het syndroom gonadale dysgenesie, waarschijnlijk te wijten aan een vroegtijdig gebrek aan androgenisatie.

- Het foetale leven is bijzonder gevoelig voor de effecten van de endocriene verstoorders op de spermatogenese.

- Sedentariteit en obesitas verhogen het risico.

Bij vrouwen:

- De puberteit begint op een steeds vroegere leeftijd. De verhoging van het antaal meisjes dat vroeger begint te puberen, zou aan endocriene verstoorders te wijten kunnen zijn.

- Bij mensen is er nog weinig bewijs van het effect van endocriene verstoorders op de follikelgenese (ontwikkeling van follikels) terwijl studiegegevens over knaagdieren dergelijke effecten suggeren.

 

Cafeïne en fertiliteit

Een te grote inname van cafeïne bij vrouwen in een periconceptuele periode ligt aan de oorzaak van een verhoogde kans op miskramen.

Ook de consumptie bij de aantsaande vader kan met een verhoogde kans op miskramen in verband worden gebracht.