Preventieve Maatregelen - Coronavirus - covid 19

Meer info

Assistentie voor patiënten

Patiëntenrelaties

In de praktijk zijn er 5 diensten “patiëntenrelaties en bemiddeling”, verdeeld over de vijf CHIREC-ziekenhuissites.

Elke site heeft een referentiepersoon die zo goed mogelijk de patiënten met klachten of die informatie wensen, moet helpen.

Onze activiteit is in twee duidelijke clusters onderverdeeld:

 

1. De bemiddelingsdienst patiëntenrechten

Conform de wet van 22 augustus 2002 m.b.t. de patiëntenrechten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten moet elke ziekenhuis een bemiddelingsdienst aan de patiënten aanbieden.

Als bemiddelaar moeten wij klachten ontvangen die aan rechten gekoppeld zijn die in die wettelijke bepaling werden opgenomen: 

  • kwaliteit van zorg,
  • informed consent,
  • consultatie en kopie van medisch dossier,
  • financiële impact
  • … 

Zoals de wetgever het voorzien heeft is onze belangrijkste doelstelling om te trachten een dialoog op te zetten tussen de patiënten en de zorgverstrekkers.

Ons werk gebeurt in vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en neutraliteit. 

 

2. De dienst patiëntenrelaties

Wij luisteren eveneens naar patiënten in het kader van klachten waarvan de inhoud niet in het kader van de wet op de patiëntenrechten is vervat. 

Onze rol bestaat erin om naar de patiënten te luisteren, hen door te verwijzen, hen te adviseren bij eventuele geschillen met het ziekenhuis en met zijn zorgverstrekkers.

In functie van onze beperkingen zijn we ook in staat om te trachten een oplossing te bekomen voor een probleem dat patiënten hebben ondervonden.

Onze functie bestaat er eveneens in om de patiënten over alle aspecten (juridisch, praktisch…) die de werking van het ziekenhuis aangaan, te informeren. 

 

Contacten

De diensten patiëntenrelaties en bemiddeling zijn ter uwer beschikking voor alle inlichtingen:

Delta Ziekenhuis

Mme DE SPIEGELEER Isabelle 

Tél. : 02/434.80.47

Mme FERNANDES DE CASTRO Maria

Tél. : 02/434.80.46

E-mail: relations.patients.delta@chirec.be

           mediation.delta@chirec.be

Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis

Mevr. DIANT Isabelle

Tel.: 02/434.39.50

Fax: 02/434.39.05

E-mail: relations.patients.sar@chirec.be

                mediation.sar@chirec.be

Braine-l'Alleud - Waterloo Ziekenhuis

Mevr. WILLAERT Ingrid

Tel.: 02/434.73.04

Contacturen: alle dagen (uitgezonderd woensdag) van 13u tot 15u30

E-mail: relations.patients.hbw@chirec.be

           mediation.hbw@chirec.be

Basiliek Ziekenhuis

Mevr. DIANT Isabelle

Tel.: 02/434.39.50

E-mail: relations.patients.ncb@chirec.be

           mediation.ncb@chirec.be

Medisch Centrum Europe-Lambermont

 

Mevr. PYL Fabienne

E-mail: fabienne.pyl@chirec.be

Tel: 02/434.24.30

 

Sociale Dienst

Als uw verblijf in het ziekenhuis moeilijkheden veroorzaakt, als de aankondiging van uw ontslag uit het ziekenhuis problemen doet rijzen, aarzel dan niet om een beroep te doen op onze sociale dienst.

Deze dienst zal u helpen om een geschikte oplossing te zoeken voor uw persoonlijk, familiaal of financieel probleem.

De dienst kan helpen om uw terugkeer naar huis te organiseren, om een plaats voor uw herstel te zoeken of een revalidatiecentrum, of om u te adviseren bij de keuze van een rusthuis.

De sociale dienst is ook een bemiddelaar naar organisaties toe voor juridische, psychologische of sociale hulp, voor het lenen van materiaal, et cetera.

 

DELTA Ziekenhuis

Mevr. ANGELOT I.

Tel.: 02/434.80.69

Mevr. DHYON M.

Tel.: 02/434.80.70

Mevr. MAGOS A.

Tel.: 02/434.80.71

Mevr. LOPES VALINA J.

Tel.: 02/434.80.72

Mevr. RENARD D.

Tel.: 02/434.80.73

Mevr. ROULEAUX L.

Tel.: 02/434.80.74

 

Braine-l'Alleud - Waterloo Ziekenhuis

Mevr. HAUBOURDIN N.

Tel.: 02/434.94.19


Mevr. PEETERS A.-S.

Tel.: 02/434.97.25


Mevr. LECLERCQ P.

Tel.: 02/434.91.82


Mevr. JACQMOT D.

Tel.: 02/434.97.38


Mevr. JONLET J.

Tel.: 02/434.94.03

 

Sint-Anne Sint-Remi Ziekenhuis

Mevr. SCHWARZ S. - Sociaal verpleegkundige

Tel.: 02/434.39.41


Dhr. KERKHOFS L. - Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Tel.:  02/434.35.44


Mevr. DEPAEPE J.

Tel.: 02/434.39.44


Mevr. DELNESTE A.-C.

Tel.: 02/434.39.42


Mevr. EL ACHHAB A.

Tel.: 02/434.39.43


Mevr. LEONE A.

Tel.: 02/434.39.46

 

Interculturele bemiddeling

Hebt u taal- of culturele problemen, kan u beroep doen op de interculturele bemiddelaar om u te helpen de communicatie tussen u en de verzorgende medische teams te verbeteren. 

De interculturele bemiddelaar:

Mevr. Amal EL ACHHAB

Tel: 02 434 39 60