U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Meer info

Klinisch onderzoek

Deelnemen aan klinisch onderzoek

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis of tijdens een raadpleging kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoekproject.

Deelneem aan onderzoek betekent: 

  • De wetenschap vooruithelpen. 
  • U de beste zorg bieden.
  • Onze gezondheidszorgbeoefenaars in staat stellen u de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied aan te bieden.

Sommige onderzoekprojecten maken gebruik van gegevens uit het medisch dossier. 

Bij andere projecten wordt gebruik gemaakt van zogenaamd "resterend lichaamsmateriaal", d.w.z. monsters die zijn afgenomen voor diagnostische doeleinden (bloedmonsters, biopsieën enz.) of voor een behandeling (bijvoorbeeld tijdens een operatie waarbij een deel van een orgaan wordt weggesneden) en die zijn opgeslagen in een laboratorium of een weefselbank (biobank).

Het recht om verder gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden te weigeren, is bij wet geregeld. 

Gelieve in geval van bezwaar het hierbij gevoegde formulier in te vullen en te versturen naar dpo@chirec.be.

De medische directie van CHIREC verbindt zich ertoe om uw wil te respecteren.

 

Formulier voor bezwaar tegen het gebruik van mijn gegevens - mijn resterend lichaamsmateriaal