U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Meer info

We-Care: een audiovisueel project

We-Care: een audiovisueel project voor de ouders van een prematuur geboren kindje en ontwikkeld door het Intensief Neonataal Centrum van Chirec

Dit project, dat uit twee gedeeltes bestaat, is een audiovisueel steunprogramma voor de ouders van een prematuur kindje. Het bestaat uit 54 videocapsules die diverse thema's aansnijden, zoals de zorg rond de ontwikkeling, voeding, houding, vaccins, huid-aan-huidcontact, ...

8 tot 10% van de geboortes is prematuur. Het ziekenhuisverblijf van deze kinderen duurt vaak lang en kent een moeilijk verloop. De dienst schakelt reeds een serie van initiatieven in om de ouders te helpen, zoals praatgroepen of psychosociale ondersteuning. Dit nieuwe initiatief is een vervolg op deze hulp aan de ouders.

 

Eerste gedeelte

Het eerste gedeelte speelt zich in het ziekenhuis af. Enkele dagen na de geboorte van hun kind krijgen ze een tablet mee met de uitnodiging om video's te bekijken over bepaalde situaties, maar ook met getuigenissen van ouders waarvan het kindje prematuur was geboren.

Deze video's zijn een aanvulling op de aanpak rond prematuriteit door het team neonatologie.

 

Tweede gedeelte

Het tweede gedeelte vindt plaats tijdens de follow-up periode na het ziekenhuisverblijf.

Ingeschreven ouders zullen per mail internetlinks krijgen toegestuurd om video's te bekijken waarvan de inhoud aan de leeftijd van hun kind is aangepast. Voor de ouders wordt het zo eenvoudiger om de adviezen die de arts-specialist meegeeft, aan te nemen. De arts in kwestie is de arts die het kindje opvolgde in het centrum waar het verbleef.