U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Maak een afspraak

Hemodialyse

Hemodialyse zuivert het bloed door middel van een dialysator of kunstmatig membraan.

Deze dialysator zit in een dialyse-apparaat (of generator).

Elk minuut stroomt door de tubes en de dialysefilter gemiddeld 300mh bloed in de dialysator. Dit gebeurt aan een ritme van drie wekelijkse sessies. 

Gemiddeld durrt een sessie vier uren.

Voor deze techniek is een speciale vasculaire toegang nodig.

 

Er zijn twee types van vasculaire toegang:

De arterioveneuze fistel (AVF)

Onder lokale verdoving maakt een chirurg een AVF door een slagader op een ader in de buurt aan te sluiten.

Het duurt ongeveer 6 weken vooraleer men deze fistel kan gebruiken, dus het is belangrijk dit te voorzien vooraleer de dialyse van start gaat.

Opletten: 

- Controleer zo vaak mogelijk de goede werking van uw fistel (kloppingen, thrill, ...).

- Bescherm uw fistel tijdens het werk of fysieke activiteiten.

- Vermijd om in de arm van de fistel de bloeddruk te meten of een bloedafname te doen (of een infuus aansluiten).

 

De halsaderkatheter (HAT)

Is er geen fistel of is de fistel nog niet bruikbaar, dan zal de hemodialyse via een katheter gebeuren.

Een dialysekatheter is een soepele buis die de arts in een halsader aan de basis de van de hals inbrengt.

Het plaatsen van de katheter gebeurt onder lokale verdoving in een radiologiezaal. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. 

Uitzonderlijk vindt deze ingreep in een operatiezaal plaats. De katheter kan onmiddellijk gebruikt worden en blijft zitten tussen de sessies.

Voor het gebruik zijn geen naalden nodig.

Opletten: 

- Het verband niet nat maken. Voor de dialysesessie zijn douches mogelijk met een waterdicht verband. 

- Het verband proper en goed op zijn plaats houden. Eenmaal per week vervangt het verpleegkundig personeel van de dialyse-afdeling dit verband.

 

Verloop van een dialysesessie

Samen plannen we het programma van dialysebehandeling.

Heeft u hulp nodig om naar het ziekenhuis te komen, dan zal onze secretaresse of de sociaal assistent een transportfirma contacteren waarvan uw mutualiteiten de ritten gedeeltelijk voor haar rekening zal nemen.

U komt aan op de dienst op het voorziene tijdstip. Het is verplicht om het tijdstip te respecteren. Voor uw komst naar de dialyse krijgt u een charter overhandigd. 

U neemt plaats in de wachtzaal tot iemand u komt halen. U wordt gevraagd zich te wegen. 

Daarna kan u in de zetel plaatsnemen voor de aansluiting op het hemodialyse-apparaat, ofwel via de fistel, ofwel via de katheter.

Tijdens de sessie worden uw parameters in de gaten gehouden. U kan lezen, televisie kijken, muziek beluisteren of met uw buren praten. Op aanvraag is ook een internetverbinding beschikbaar.

Op het einde van de sessie controleren we uw bloeddruk. Als alles goed is, dan kan u zich wegen en bij de uitgang ons uw gewicht mededelen.

 

Praktische informatie

Kledij

- Kledij, aangepast aan dialyse, is aanbevolen: wijde mouwen, gemakkelijke toegang tot katheter (bloes/hemd met knoppen, geen rolkraag).

- Bij elke sessie zelfde type kledij aantrekken.

 

Sessies

- Kleerkasten en televisies met persoonlijke oortelefoontjes zijn ter beschikking.

- Wijzigingen van het uurrooster gebeurt met toestemming van de nefroloog in functie van de organisatie van de afdeling. Gelieve het aantkomstuur op de dienst te willen respecteren.

 

Voeding

Een belangrijk deel van uw behandeling is het respecteren van uw dieet.

- Hoeveelheid drank/dag: 500 ml en + het equivalent van het uitgeplaste urinevolume per dag.

- Plast u niet meer, dan is de toegelaten hoeveelheid (met inbegrip van soep) : 700 ml per dag.

Controleer ook de inname van zout, kalium en fosfor. U krijgt een voedingsbrochure mee.

Op eenvoudige aanvraag brengen we u in contact met een diëtist(e).