Preventieve Maatregelen - Coronavirus - covid 19

Meer info

Privé leven

De bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de algemene Europese Verordening nr. 2016/679 heeft u het recht tot toegang to uw persoonsgegevens, de verbetering en de verwijdering ervan, en een recht van bezwaar.

U kan ons hiervoor schrijven met een bewijs van identiteit:

  • per post: CHIREC, DOP - Triomflaan 201 - 1160 Brussel
  • per e-mail: dpo@chirec.be

CHIREC verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, GSM, alsook alle gezondheidsgegevens die u wenst dat we bijhouden) enkel met de bedoeling om een vraag naar informatie die van u komt, te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens worden niet aan derden medegedeeld en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

CHIREC zal de gegevens die u heeft doorgegeven gruiken om te kunnen helpen met uw vraag naar onze diensten.

CHIREC neemt de bescherming van persoonsgegevens heel serieus en zal zorgen voor de best mogelijke beveiliging van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met het Algemene Verordening Gegevensbescherming.