U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Maak een afspraak

De multidisciplinaire centra

Ante- en postnatale screening en diagnose

Multidisciplinair centrum voor ante- en postnatale screening en diagnose

Onze dokters en paramedici

Voorstelling

Het Multidisciplinair centrum voor ante- en postnatale screening en diagnose is een referentiecentrum op de Delta-site van Chirec.

Een team van gespecialiseerde artsen staat in voor de trimestriële echografische opvolging van uw zwangerschap: 

- De echografie van het 1ste trimester vindt plaats ongeveer 13 weken in de zwangerschap. Tijdens dit onderzoek kan men de foetus voor de eerste keer zien, het hartritme horen en zelfs bewegingen opmerken.

Met de metingen van het hoofd en de lengte van de foetus kunnen we de zwangerschap precies dateren.

- De 2de echografie, ook wel 'morfologische echografie' genoemd, gaat door tussen week 20 en week 22 van de zwangerschap, een ogenblik waarbij het onderzoek de meeste informatie kan opleveren.

De echografist zal kunnen nagaan of de organen normaal zijn, de groei van de foetus evalueren, de bewegingen observeren, de hoeveelheid vruchtwater controleren en de positie van de placenta.

De echografie van het 3de trimester, ongeveer op 30-32 weken, helpt om de foetale positie in beeld te brengen: hoofdje naar beneden, stuitligging of transversaal.

Dit onderzoek dient eveneens om de groei van de toekomstige baby te controleren, om zijn/haar gewicht te schatten, om de positie van de placenta te verfijnen en de hoeveelheid vruchtwater, om de foetale organen opnieuw te bekijken, ...

 

Bij meer complexe situaties staat een multidisciplinair team van foetale geneeskunde klaar om over te nemen: 

Dit referentiecentrum heeft ook ervaring bij de speciale opvolging van zwangerschappen met een maternaal of foetaal risico.

In een context van een snelle evolutie van screeningstests, nieuwe echografische en genetische hulpmiddelen kan dit centrum door middel van gespecialiseerde consultaties de opvolging van de zwangerschap verzekeren.

Tot slot gaat dit centrum voor de optimale aanpak van zwangere vrouwen, alsook het onthaal van pasgeborenen in de beste omstandigheden.

 

Team

Een team van experts geeft antwoord op uw vragen, over specifieke familiale antecedenten, over resultaten van screeningtests, over echografische afwijkingen of infecties tijdens de zwangerschap.

Het team kan diagnostische en therapeutische verstrekkingen voorstellen en uitvoeren. 

Coördinerende artsen

  • Prof. Catherine Donner, foetale geneeskunde
  • Dr Christophe Cayphas, gynaecoloog-verloskundige
  • Prof. Julie Désir, arts-geneticus

- Artsen gespecialiseerd in verloskundige echografie en foetale geneeskunde.

- Vroedvrouwen en verpleegkundigen die ervaring hebben met echografie, foetale geneeskunde en genetisch advies.

- De diensten van de Eenheid voor hoogrisicozwangerschappen en de verloskamer zijn gespecialiseerd in foetale en verloskundige pathologieën.

- Psychologen en psychotherapeuten met een ervaring in perinataliteit en genetisch advies.

 

In functie van elke situaties werkt het team eveneens samen met verschillende specialisten: verloskundigen, pediaters, neonatologen, pediatrisch chirurgen, cardiopediaters, neuropediaters, radiopediaters gespecialiseerd in antenatale MRI, foetopathologen, immunologen, hematologen, ...

In samenwerking met de Kliniek voor foetale geneeskunde van het Erasmusziekenhuis (ULB) en de dienst genetica van het Instituut van Pathologie en Genetica (Gosselies).

 

In welke situaties kunt u bij dit referentiecentrum terecht?

- Echografieën voor de follow-up van de zwangerschap (1ste, 2de en 3de trimester)

- Situaties met foetaal of maternaal risico.

- Persoonlijke of familiale antecedenten.

- Infectieuze aandoening tijdens de zwangerschap.

- Abnormale screeningresultaten.

- Echografische afwijkingen.

- Neonatale afwijkingen.

- Genetische oppuntstelling na geboorte.

 

Bepaalde van deze situaties kunnen leiden tot het voortsellen van bijkomende onderzoeken (advies van een expert, genetische test, echografie, vruchtwater- of navelstrengpuntie, ...).

 

Activiteiten

Het centrum heeft de volgende activiteiten: 

- Zwangerschaps-, screenings- en opvolgingsechografieën.

- Verwijzingsechografieën in het kader van een vermoeden of diagnose van: foetale malformatie, genetische aandoening, infectieuze pathologie, allo-immunisering, foetale trombocytopenie, ...

- Afname van foetale weefsels (villusbiopsie, punctie van vruchtwater of van foetale bloed, ...).

- Multidisciplinaire tussenkomst van specialisten in de perinatologie.

- Genetische consultaties, voor de conceptie, ante- en postnataal.

- Evaluatie van de prognose en de aanpak van foetale pathologieën.

- Consultaties voor advies in het kader van zwangerschappen of antecedenten van hoogrisicozwangerschappen.

- Consultaties door gespecialiseerde psychologen en pedopediaters tijdens de perinatale fase.

- Maandelijkse multidisciplinaire vergaderingen gericht op de "lessen uit de ervaring".

 

Praktisch

Delta-Ziekenhuis - Triomflaan, 201 - 1160 Oudergem

1ste verdieping, vleugel A - Desk nummer 1

Wachtzalen A2-A3

Voor het maken van een afspraak

02/434.81.18