U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Meer info

De CARE Stichting

Een stichting van openbaar nut, opgericht in 2004 door meerdere artsen en patiënten van Chirec.

De Stichting CARE heeft als doel

  • Het ondersteunen van onderzoekers in hun zoektocht naar innovatie.
  • Diagnostische procedures op punt stellen en verbeteren.
  • Evaluatie van therapeutische innovaties.
  • Validatie van bepaalde procedures en/of chirurgische technieken.
  • Het aanmoedigen van medisch-wetenschappelijke en technologische partnershipp met andere (universitaire) Belgische of buitenlandse ziekenhuizen.

Een gift doen

Onderzoek vraagt heel wat financiële middelen en kan maar doorgaan dankzij sponsoring.

Wij hopen op jullie vrijgevigheid te kunnen rekenen om een uitstekend therapeutisch niveau te waarborgen en zo bij te dragen tot het welzijn van diegenen die door ziekte kwetsbaar zijn.

Elke gift, zelfs de kleinste, is een fantastische bijdrage in het voordeel van medisch onderzoek.

 

Stichting Care

Triomflaan, 201

1160 BRUSSEL

e-mail : jean.dehemptinne@chirec.be

 

Bank ING

IBAN : BE02 3751 0478 5240

BIC : BBRUBEBB

ONTVANGER : Fondation CARE

MEDEDELING : 732250

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw vrijgevigheid !

 

De Stichting is lid van het "Belgisch Netwerk van Stichtingen" en erkend "lid" van VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.