U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Maak een afspraak

Peritoneale dialyse

Dit is een zuiveringsmethode die gebeurt in de buik door middel van het natuurlijke membraan, met name het peritoneum (buikvlies).

Dit peritoneale membraan doet dienst als filter om het bloed te zuiveren en om het teveel aan vocht uit het lichaam te verwijderen.

Na een training in het ziekenhuis kan men de peritoneale dialyse thuis uitvoeren. De patiënt zelf voert dit deze techniek uit, of een andere persoon (familie, thuisverpleegkundige, ...).

Voor peritoneale dialyse is het nodig om operatief een katheter met een kleine diameter in de buik te plaatsen (soepele buis) en dit onder algemene verdoeving.

Voor deze kleine ingreep moet u rekening houden met een hospitalisatieduur van 48 uren.

Deze katherter blijft zitten zolang de patiënt een behandeling met peritoneale dialyse ondergaat.

Praktisch stroomt er een peritoneale dialyse-oplossing in de peritoneale holte via deze katheter. Deze dialyse-oplossing blijft gedurende enkele uren in de peritoneale holte.

Dit noemt men de stilstandtijd. Na de stilstandtijd wordt de oplossing gedraineerd en vervangen door een nieuwe peritoneale dialyse-oplossing.

Dit procedé is de uitwisseling échange en wordt over het algemeen vier keer per dag uitgevoerd.

De uitwisseling duurt ongeveer 30 minuten.

Twee types van technieken: 

Manuele peritoneale dialyse overdag

Over het algemeen moeten er vier uitwisselingen per dag gebeuren. Deze uitwisselingen gaan door tijdens de dag.

 

Geautomatiseerde peritoneale dialyse 's nachts

Over het algemeen voert men deze techniek tijdens de nacht uit met een cycler-apparaat...

8 tot 10 behandelingsuren per nacht zijn voorgeschreven volgens uw klinische toestand en uw laboresultaten.

De keuze van de behandeling hangt vooral af van uw levensstijl, uw gezondheidstoestand en/of uw noden met betrekking tot de dialyse.

 

Praktische informatie

De peritoneale dialyse is een behandeling die men 7 dagen per week moet uitvoeren.

Dit is dus eigenlijk een meer "zachte" behandeling, want het teveel aan vocht en afvalstoffen worden permanent uit het lichaam verwijderd.

Medische en paramedische teams zorgen voor de opleiding zodat u zelf die uitwisselingen kunt uitvoeren, dankzij een training van ongeveer een week.

Die opleiding gebeurt in een centrum, in het ziekenhuis.

Voor de plaatsing van de katheter wordt er een thuisbezoek gebracht om er, bijvoorbeeld, zeker van te zijn dat er een stockageruimte voor het materiaal is (ongeveer 2m3 per maand). Een gespecialiseerde firma zal de producten aanleveren.

U bent vrij om uw dagelijkse activiteiten te doen tussen de manuele uitwisselingen van de peritoneale dialyse. 

Bij de geautomatiseerde peritoneale dialyse tijdens de nacht zijn de patiënten overdag vrij.

Regelmatige consultaties zijn echter nodig (elke 4 tot 6 weken) om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt.

 

Intussen bent u verantwoordelijk voor: 

- de controle van uw gewicht en van uw bloeddruk;

- het in de gaten houden van uw katheter;

- een propere omgeving tijdens uw uitwisselingen.