U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Maak een afspraak

Spermadonatie

Wat is spermadonatie?

Dit is een techniek van geassisteerde medische voortplanting met het sperma van een andere man dan die van het koppel, ofwel omdat deze laatste met zijn eigen zaadcellen (spermatozoïden) geen kinderen kan verwekken, ofwel omdat er geen man is in het initiële ouderproject (alleenstaande vrouw, lesbisch koppel).

 

Voor wie is dit type van behandeling bestemd?

Spermadonatie kan aangewezen zijn:

- Voor koppels waarvan de man geen zaadcellen heeft (azoöspermie), te weinig zaadcellen heeft (oligspermie), of zaadcellen van te slechte kwaliteit (teratospermie) heeft om een zwangerschap te bekomen, ondanks de in-vitrofertilisatie behandeling.

- Indien de man drager is van een ernstige genetische aandoening die hij bij het gebruik van zijn eigen zaadcellen zou kunnen overdragen.

- Voor lesbische koppels of alleenstaande vrouwen met een kinderwens.

 

Belgische wet

Spermadonatie is toegestaan voor heteroseksuele koppels, alleenstaande vrouwen en lesbische koppels.

Anonieme donatie is toegelaten, net zoals een gekende donatie waarbij er een overeenkomst wordt gemaakt tussen de donor en het ontvangend koppel of ontvangende vrouw.

Het aantal donaties wordt gelimiteerd en bepaald aan de hand van het aantal families ontstaan ten gevolge van de behandeling met het donorzaad (maximum 6 verschillende families).

De commercialisering van sperma is verboden.

Eenmaal de spermadonatie werd uitgevoerd is dit onherroepelijk.

De donor heeft geen enkel recht of plicht ten aanzien van het kind.

 

Wie zijn de donoren?

- Ofwel vrijwillige anonieme donoren die een ander koppel of een vrouw willen helpen om een kind te verwekken. De donor wordt hier niet voor vergoed maar ontvangt een kleine compensatie voor het salarisverlies de dag van de donatie en eventueel een compensatie voor de verplaatsingskosten.

- Ofwel gekende donoren: vaak is het een goede vriend van het koppel of van de vrouw, met de bedoeling dat het kind later weet waar hij/zij vandaan komt.

 

Welke onderzoeken moeten de donoren ondergaan?

Anonieme donoren moeten tussen 18 en 45 jaar zijn.

Ze gaan op consultatie bij een pedopsychiater of psycholoog, geneticus en fertiliteitsarts dewelke peilen naar hun motivatie en hun medische voorgeschiedenis. Deze kijken ook na dat er zeker geen potentiele medische erfelijke aandoeningen worden doorgegeven.

Aan de hand van een bloedafname worden seksuele overdraagbare aandoeningen, de meest voorkomende genetische aandoeningen (zoals mucoviscidose) en bepaalde chromosomale afwijkingen (via karyotype) opgespoord.

 

Behandeling in de praktijk

De spermadonoren geven een spermastaal af door middel van masturbatie. Vervolgens wordt het sperma behandeld in het laboratorium en in buisjes ingevroren.

Deze gaan nadien voor een bepaalde periode in quarantaine om te garanderen dat er geen risico is voor een seksuele overdraagbare ziekte.

Indien de vrouw geen echte vruchtbaarheidsproblemen heeft, zal er een intra-uteriene inseminatie gebeuren. Op het moment van de ovaluatie zal het sperma worden ontdooid en voorbereid, om vervolgens door middel van een fijne katheter in de baarmoederholte te worden gebracht.

In bepaalde omstandigheden is het nodig om een in-vitrofertilisatie uit te voeren (ondoorgangekelijke eileiders, ernstige endometriose, ...). In dat geval neemt men eicellen bij de vrouw weg om die in een laboratorium met het sperma van de donor te bevruchten.

Het embryo of de embryos die zo gevormd zijn, worden vervolgens door middel van een fijne katheter in de baarmoederholte van de vrouw gebracht, met de hoop dat ze zich innestelen en verder ontwikkelen.

Voor de fertiliteitsbehandeling zal mijn rekening houden met de fysieke eigenschappen van de donor en ontvangster.

 

Resultaten

De kans op een zwangerschap na een procedure met spermadonatie hangt af van de leeftijd van de patiënte, de eventuele onderliggende pathologie en de kwaliteit van het embryo.

 

Eventuele risico's

Zwangerschappen na spermadonatie hebben geen hoger risico om medische problemen dan zwangerschappen na normale seksuele betrekkingen. 

Het aantal miskramen of congenitale afwijkingen is identiek.

 

Wenst u anonieme spermadonor te worden?

Gelieve deze vragenlijst in te vullen. Wij zullen spoedig contact me u opnemen.