U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Maak een afspraak

Dienst Patiëntenrelaties

In de praktijk zijn er diensten “patiëntenrelaties en bemiddeling”, verdeeld over de 3 CHIREC-ziekenhuissites.

Elke site heeft een referentiepersoon die zo goed mogelijk de patiënten met klachten of die informatie wensen, moet helpen.

Onze activiteit is in twee duidelijke clusters onderverdeeld:

 

De bemiddelingsdienst patiëntenrechten

Conform de wet van 22 augustus 2002 m.b.t. de patiëntenrechten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten moet elke ziekenhuis een bemiddelingsdienst aan de patiënten aanbieden.

Als bemiddelaar moeten wij klachten ontvangen die aan rechten gekoppeld zijn die in die wettelijke bepaling werden opgenomen: 

  • kwaliteit van zorg,
  • informed consent,
  • consultatie en kopie van medisch dossier,
  • financiële impact
  • … 

Zoals de wetgever het voorzien heeft is onze belangrijkste doelstelling om te trachten een dialoog op te zetten tussen de patiënten en de zorgverstrekkers.

Ons werk gebeurt in vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en neutraliteit. 

 

De dienst patiëntenrelaties

Wij luisteren eveneens naar patiënten in het kader van klachten waarvan de inhoud niet in het kader van de wet op de patiëntenrechten is vervat. 

Onze rol bestaat erin om naar de patiënten te luisteren, hen door te verwijzen, hen te adviseren bij eventuele geschillen met het ziekenhuis en met zijn zorgverstrekkers.

In functie van onze beperkingen zijn we ook in staat om te trachten een oplossing te bekomen voor een probleem dat patiënten hebben ondervonden.

Onze functie bestaat er eveneens in om de patiënten over alle aspecten (juridisch, praktisch…) die de werking van het ziekenhuis aangaan, te informeren. 

 

Contacten

De diensten patiëntenrelaties en bemiddeling zijn ter uwer beschikking voor alle inlichtingen:

Delta Ziekenhuis

Medische centra : 

Edith Cavell

Park Leopold

CityClinic Louiza

Mevr. DE SPIEGELEER Isabelle 

Tel. : 02/434.80.47

Mevr. FERNANDES DE CASTRO Maria

Tel. : 02/434.80.46

Maandag - Dinsdag - Donderdag : van 9u tot 12u en van 14hu tot 15u

Woensdag - Vrijdag : van 9u tot 12u

E-mail: relations.patients.delta@chirec.be

           mediation.delta@chirec.be

Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis

Basiliek Ziekenhuis

Mevr. DIANT Isabelle

Tel.: 02/434.39.50

Van maandag tot vrijdag : van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

E-mail: relations.patients.sar@chirec.be

            mediation.sar@chirec.be

Braine-l'Alleud - Waterloo Ziekenhuis

Mevr. WILLAERT Ingrid

Tel.: 02/434.73.04

Contacturen: alle dagen (uitgezonderd woensdag) van 13u tot 15u30

E-mail: relations.patients.hbw@chirec.be

           mediation.hbw@chirec.be

 

Interculturele bemiddeling

Hebt u taal- of culturele problemen, kan u beroep doen op de interculturele bemiddelaar om u te helpen de communicatie tussen u en de verzorgende medische teams te verbeteren. 

De interculturele bemiddelaar:

Mevr. Amal EL ACHHAB

Tel: 02 434 39 60