U wenst een afspraak te maken voor een raadpleging ?

Meer info

Toegang tot medische dossiers

Vraag een kopie van het bestand aan

Patiënt

Volgens de wet van 22 augustus 2002 "Patiëntenrechten", kunt u als patiënt, met uitzonderingen*, een kopie van uw medisch dossier verkrijgen binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek.

Om hun medisch dossier te verkrijgen, moet de patiënt een schriftelijk verzoek indienen met behulp van het aanvraagformulier(.PDF) om ons terug te sturen, naar behoren ingevuld en ondertekend.

Om te worden gevalideerd, moet het verzoek zijn ondertekend en een kopie van een identiteitskaart (voor-/achterkant) bevatten.

*ex : (artikle 9§3 van de wet van 22 augustus 2002) : de beroepsbeoefenaar kan de afgifte van een kopie van het medisch dossier weigeren als hij duidelijk aanwijzingen heeft dat de patiënt onder druk staat om een kopie van zijn dossier aan derden.

 

Derde

Het recht kan ook worden uitgeoefend door een derde partij die optreedt namens de patiënt: de vertrouwde persoon die hij voor dit doel heeft aangewezen, of zijn wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd) als de patiënt minderjarig en/of niet in staat is om hun rechten zelf uit te oefenen.

Deze derde wordt benoemd bij volmacht. Dit moet alle contactgegevens van de patiënt en de vertegenwoordiger bevatten.

 

Reactiemethoden

  • Een kopie van het bestand wordt per post naar u verzonden.
  • Levering ter plaatse bij de receptie van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis (indien het verzoek vooraf is gedaan en gevalideerd).

 

Contact - Waar het verzoek naartoe sturen?

Ter attentie van de dienst Medische Dossiers en Archieven

  • Per e-mail: dma@chirec.be
  • Per fax: +32 2 434 37 99
  • Per post: Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis - Jules Graindorlaan, 66 - 1070 Anderlecht

 

Overleden

Als het verzoek betrekking heeft op een overleden patiënt, verleent de wet en consultrecht aan familieleden via een beroepsbeoefenaar die de verzoeker heeft aangewezen.

Om een dergelijk verzoek door het ziekenhuis te laten honoreren, moet de patiënt er tijdens zijn leven geen bezwaar tegen hebben gemaakt en moet het verzoek voldoende met redenen zijn omkleed.

Stuur uw verzoek naar de afdeling Patiëntrelaties